İdari Personel

Dr.Öğr. Üyesi Oktay KIZILKAYA
Daire Başkan V.
Hasari ÇOLAK
Bilgisayar İşletmeni (Satın Alma Birimi)
Muhammet ALİ SOLMAZGÜL
ŞEF (Kiralama Birimi)
Bülent YILDIRIM
Memur
Zerrin GÜRER
Tahakkuk Birimi-Memur