İdari Personel

Dr.Öğr. Üyesi Oktay KIZILKAYA
Daire Başkan V.
Zerrin GÜRER
Tahakkuk Birimi Şube Müdür V.
Hasari ÇOLAK
Bilgisayar İşletmeni (Satın Alma Birimi)
Bülent YILDIRIM
Memur
Murat AKYÜREK
Bilgisayar İşletmeni