İdari Personel

Ali ÖZMEN
Daire Başkan V.
Hasari ÇOLAK
Bilgisayar İşletmeni (Satın Alma Birimi)
Zülküf OKUŞLUK
Şube Müdür V.
Muhammet ALİ SOLMAZGÜL
ŞEF (Kiralama Birimi)
Bülent YILDIRIM
Memur
Zerrin GÜRER
Tahakkuk Birimi-Memur