Misyon-Vizyon

A. Misyon

Üniversitemiz birimlerinin, hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için, yasal düzenlemeler ve mevcut ödenekler dahilinde ihtiyaçların en kısa zamanda, kaliteli ve en elverişli şekilde satın alınarak, etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak, etik değerlere uygun hizmet sunmak, güven ve şeffaflığı esas alan güçlü bir idari yapıya sahip olmaktır.

B. Vizyon

 Çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi personeliyle kaynakları ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak en kısa sürede en kaliteli hizmeti vererek çalışmalarıyla üniversitemizde örnek bir başkanlık olmaktır.

Değerlerimiz

  • Çağdaşlık
  • Yenilikçilik ve yaratıcılık
  • Katılımcılık
  • Şeffaflık

İlkelerimiz

  • Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak
  • Etik anlayışa sahip olmak
  • Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek
  • Kaynakları etkin kullanmak
  • Özgürlük ve disiplini birlikte gözetmek
  • Kurumsal iletişime açık olmak

Hedeflerimiz

Üniversitemiz kaynaklarının etkin, verimli ve şeffaf bir şekilde kullanımını sağlamak için gerekli alt yapıyı geliştirip güçlendirmek. Çalışanların takım bilinci içinde bilgi ve becerilerinin arttırılacağı imkânlar oluşturmak. İş akışının düzenlenmesi ve süreçlerin, elektronik ortamda yürütülebilir hale getirilebilmesi için donanım ve yazılımı faal kullanarak zamandan ve kırtasiye malzemelerinden tasarruf yapmak.