ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Gelen Evrak Kayıt ve Sevk İşlemleri İş Akış Şeması

TR