ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

İç Hizmetler Şube Birimi

Üniversitemiz yerleşkelerindeki binaların ve sosyal alanların çevre temizliği, kampüs içi yolların ve çöp toplama işlerinin yapıldığı; temizlik firması yetkilileriyle koordineli olarak temiz bir ortam yaratmak için çalışan birimimizdir.

TR