ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Hakkımızda

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Ek-181. Maddesi uyarınca Kurulmuştur. Üniversitemizin kuruluşuyla hizmet vermeye başlayan başkanlığımızın temel görevi bünyesindeki hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para, malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktır. 

TR