ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44. ve 45. Maddelerinde, taşınırların kaydı, muhafazası,kullanımı, devredilmesi, mal yönetim hesabının verilmesi ile ilgili olarak;
 • Başkanlığımız bütçe , Özel Kalem ,Genel Sekreterlik ve Rektörlüğe bağlı merkezlerin; satın alma, devir giriş, devir çıkış, zimmet, tüketim çıkış vb. taşınır işlem fişlerinin kesilmesi,
 • Depolarımıza gelen malzemelerin teslim alınması, korunması, saklanması,
 • Depoların düzenlenmesinin sağlanması,
 • Merkez Birimler, Fakülteler, Enstitü ve Yüksekokulların malzeme ihtiyaçlarını stoklarımız doğrultusunda karşılanması,
 • Satın alınması planlanan demirbaşların ayrılan bütçe doğrultusunda adet sayısının belirlenmesi, sipariş kodlarının bulunarak siparişlerin hazırlanılması, teslim ve tesellüm evraklarının hazırlanması,
 • Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi ile ilgili yazışmaların yapılması, dosyalanması ve muhafaza edilmesi,
 • Minimum Stok seviyeleri belirleyerek azalan malzemeler hakkında istek yapılması,
 • Yıl sonu İşlemlerinin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile kapatılması,
 • İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı yıl sonu cetvellerinin alınması, hesapların tutturulması,
 • Hurda araçlar işlemleri birimimiz tarafından yapılmaktadır.
TR