ozal.edu.tr Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Taşınmaz Yönetim Birimi

Üniversitemize tahsisli ve Üniversitemiz mülkiyetinde olan taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan (kantin, kafeterya, lokal, yemekhane, çay ocağı, GSM baz istasyonu, PTT Şubesi, reklam panoları,  ATM yeri, yiyecek-içecek otomatları, fotokopi çekim yeri vb.) tüm ticari ünitelerin kiralama işlemlerini, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde ve 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre yürütmektedir.

  • Taşınmaz kiralama İhalelerinin hazırlanması,
  • Kiralanan taşınmazların, kira ödemelerinin takibi,
  • Kiralanan taşınmazların elektrik, su ve ısıtma ödemelerinin takibi,
  • Tüm ticari ünitelerin kayıtlarının tutulması
  • Taşınmazlara ait yazışmalar birimimiz tarafından yapılmaktadır.
TR